All posts tagged "13 Croatia Boat Show 2011"

  • Događaji
    13. Croatia Boat Show 2011 od 12. do 17. aprila

    13. međunarodni nautički sajam Croatia Boat Show 2011. Split  održava se od 12 – 17. aprila. Kao dokazano najveća, najbolje organizirana i najljepša priredba te vrste u regiji, Croatia Boat Show je impresivna pozornica za inozemnu i hrvatsku nautičku industriju, od gradnje i opremanja brodova za razonodu svih vrsta i veličina, do...