Muški Portal » Puls » 6. april, jedan od najznačajnijih datuma za Sarajevo i BiH: Dan kada se grad oslobađao i branio od pokoravanja