Muški Portal » Puls » 788.476.010 KM za plaćanje rata i kamata na kredite iz inostranstva