Muški Portal » Vijesti » Američki senat obustavio donošenje zakona o djelovanju Nacionalne agencije za sigurnost