All posts tagged "Arma Tanović"

  • Kultura
    Udruženje likovnih umjetnika BiH dobilo 25 novih članova

    Kao i svake godine, tokom svog šezdesetogodišnjeg postojanja, Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBiH)  je, na osnovu konkursa, proširilo svoje članstvo za dvadeset i pet novih članova. Svi novoprimljeni članovi, osim jednog, profesionalci su sa diplomama umjetničkih akademija. Novoprimljeni članovi ULUBIH-a su: Kenan Abaz,  Vedran Babić, Lejla Bajramović,  Adis Bašić, Nedim Đikić,  Admir Ganić, ...