All posts tagged "bedem"

Bedem, mjesto vjekovnih borbi za Nikšić: Tvrđava sa koje se vidi cijeli grad
Putovanja

Bedem, mjesto vjekovnih borbi za Nikšić: Tvrđava sa koje se vidi cijeli grad

31/01/2015