Muški Portal » Muške stvari » Bekan o klimaksu – muški odgovor na žensku menopauzu