Muški Portal » Muške stvari » Čovjek magnet: Na glavu lijepi metalne i plastične predmete [foto, video]