Muški Portal » Kultura » Cristopher Dunn: Piramida je mašina za proizvodnju energije