Muški Portal » Puls » Da se hitno sa neba skine i mjesec i polumjesec! Nema on šta gore da visi