Muški Portal » Business » Kompanije » Daimler i Rolls-Royce ponudili 3,2 milijarde eura za Tognum