Muški Portal » Automoto » Diess: Cilj je da se iz temelja promijeni VW kako bi se odvojio od skandala sa automobilima koji su imali softver za varanje