Muški Portal » Business » Dijamant mira od 6,5 miliona dolara