All posts tagged "Everest"

  • Film
    Everest

    Bezbrojni rizici. Ogromne teškoće. Godine treninga za nepredvidljive probleme. Nezamislivo teški uslovi. Pa ipak, skoro cijeli vijek,...