Muški Portal » EU » Fajon: Ukidanje viza bio bi korak unazad