All posts tagged "finansijski centri"

Business

Novcem od skupe nafte izgradili vještačka ostrva, finansijske centre, velike aerodrome i luke

01/01/2015