Muški Portal » Život » Goran Šukalo: Brojnost zmija i efekti ujeda često se preuveličavaju