Muški Portal » Nauka » Inovator Fikret Alić: Zlatna medalja za novi način zagrijavanja