Muški Portal » Business » Kompanije » Iskazani gubitak GRAS-a 21,7 miliona KM