Muški Portal » Puls » Izbori BiH 2014: Prijavu predalo 69 stranaka i 23 nezavisna kandidata