All posts tagged "jaffa biskvit štetan"

  • Zdravlje
    JAFFA CAKES štetan po zdravlje

    Agencija za sigurnost hrane BiH je, nakon saznanja da je u Sloveniji identificiran potencijalni rizik za zdravlje porijeklom iz pojedinih vrsta proizvoda “Jaffa cakes”, proizvođača Jaffa tvornice biskvita a.d. Crvenka iz Srbije, dostavila obavijest o identificiranom potencijalnom riziku nadležnim inspekcijskim organima Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko Distrikta BiH, sa...