All posts tagged "katarina kotromanić"

  • Život
    Vijekovima čuvaju uspomenu na bosansku kraljicu Katarinu

    Nošnju bosanske kraljice Katarine Kotromanić, stanovnici sela Ratanj u neposrednoj blizini Bobovca, grada gdje su stolovali kraljica Katarina i kralj Stjepan Tomaš, stoljećima nakon njene smrti, i danas šiju i nose u znak sjećanja na kraljicu. Nošnja kraljice Katarine i danas ljude u ovim krajevima, ali i cijeloj BiH, podsjeća na lik supruge pretposljednjeg bosanskog kralja....