All posts tagged "Kemal Kozarić"

 • Business
  Kozarić: BiH izlazi iz recesije, 2013. godina oporavka i rasta BDP-a

  Bosna i Hercegovina  će u  2013. godini prema prvim projekcijama imati rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od...

 • BiH
  Kozarić: U BiH je previše banaka

  Kako su hrvatske banke, direktno ili indirektno, kroz matične banke povezane s bankarskim sistemom Bosne i Hercegovine, situacija na tom tržištu bitna je i za njihovo poslovanje. Kemal Kozarić, guverner Centralne banke BiH govorio je, između ostalog, za Poslovni.hr o stanju u finasijskom sektoru, posebno u bankarstvu BiH, potencijalnim rizicima i reformama...

 • Business
  Konsultantska kuća Revicon i regionalni poslovni magazin Prizma organizuju dodjelu Kristalne prizme

  Kristalna prizma dodjeljuje se u 6. ketegorija, najboljoj  banci, društvu za osiguranje, mikrokreditnoj organizaciji u BiH, kao i najuspješnijim menadžerima iz navedenih oblasti Preduzeće za istraživačko-razvojne usluge i konsalting Revicon d.o.o. Sarajevo i regionalni poslovni magazin „Prizma“, organizuju projekat rangiranja banaka, društava za osiguranje i mikrokreditnih organizacija. Ovaj projekat u svakom svom...