Muški Portal » Automoto » Kome je poznato da na dizajnu novog Ford Mustanga upravo radi Kemal Curić iz Sarajeva?