Muški Portal » Zanimljivosti » Kraljevski pingvin u potrazi za hranom prešao stotine kilometara od Anktartika do Novog Zelanda