All posts tagged "Lokom preuzima stadion Otoka"

  • Sarajevo
    Lokom preuzima stadion Otoka

    Potpisivanjem neophodnih akata Općina Novi Grad Sarajevo prenijela je pravo upravljanja, korištenja, zaštite i održavanja Kompleksa stadiona...