Muški Portal » Puls » Magistralni put M-17 prema Maglaju je konačno odblokiran