Muški Portal » Film » “Meso” – jedan od najboljih projekata na konkursu Filmskog centra Srbije