Muški Portal » Business » Messer najkompanija, Ilievski najmenadžer