Muški Portal » Puls » Nakon predaje aplikacije za članstvo u EU: Bosna i Hercegovina, ipak, nije Island