Muški Portal » Puls » Noam Chomsky: Politika danas služi samo za bogaćenje pojedinaca