Muški Portal » Muzika » Ojojo, Dede Putra u Sarajevu #video