Muški Portal » Business » Olimpijski centar Jahorina – Prihodi od skijališta 5,5 miliona KM