Muški Portal » Business » Opština Rudo modernizovala javnu rasvjetu: Povjerenje domaćim kompanijama