All posts tagged "polja smrti"

Intervju

“Činjenica je da kršite pravila i zasigurno ćete ostaviti trag ili neki oblik forenzičkog dokaza”

23/03/2016