Muški Portal » Zdravlje » Preporuke ljekara: Koristiti maske, izlaziti samo u nuždi i više boraviti na planini