Muški Portal » Žena » Prva žena koja se u toku jedne sezone dva puta popela na “krov svijeta”, Mont Everest