All posts tagged "sarajevo danas"

  • Fotogalerije
    Pazi pješak!

    Neko bi pješacima trebao skrenuti pažnju da je zaustavni put daleko duži u vremenskim uvjetima kakvi danas...