All posts tagged "sarajevo razbojništvo"

  • Puls
    Usvojena Odluka o službenim jezicima, još da je samo simultani prevod!

    Gradski vijećnici Grada Sarajeva usvojili su Odluku o upotrebi službenih jezika i pisama u organima Grada Sarajeva. Inicijativu za ovu odluku podnio je vijećnik u Gradskom vijeću Gradimir Gojer na jednoj od prethodnih sjednica. Vijećnici će  dobijati materijale na jednom od tri službena jezika u BiH; bosanski, hrvatski i srpski; i na...