Muški Portal » Sport » “Savez može jednostrano, bez finansijske nadoknade raskinuti ugovor ako cilj nije ostvaren”