Muški Portal » Puls » Seizmička energija koja se oslobađa putem manjih, umanjuje vjerovatnoću odnosno pojavu jačih i razornijih zemljotresa