Muški Portal » Muške stvari » Skokovi sa Starog mosta su posebna vrsta mostarskog viteštva