All posts tagged "Sky City"

Business

Sky City, 220 spratova, 838 metara, “grad” od 31.000 stanovnika – najviši na svijetu

28/05/2013