Muški Portal » Humanost » Srce za Japan: 21.600 KM donirano Ambasadi Japana u BiH