Muški Portal » EU » Strani državljani su do sada povukli čak 1, 23 milijade eura