Muški Portal » Automoto » Toyota: “Energetska policija” za smanjenje potrošnje električne energije na fakultetima