Muški Portal » Automoto » Toyota Prius, kontinuirano najmanji broj kvarova