Muški Portal » Business » Kompanije » UNIQA Grupa u 2010. Prvi put iznad 6 milijardi EUR premije