Muški Portal » Business » Vanjski dug BiH povećan za 3.545,2 miliona KM ili 89,5 posto