Muški Portal » Business » Kompanije » Volkswagen stekao većinsku kontrolu u MAN